Baron Sloet (1807-1884)
Een postuum portret van een baron op klompen.
Olieverf op doek, 50x50 cm, 2008

Opdrachtgever Wim Coster over dit postume portret: "In 2008 promoveerde ik op een proefschrift over mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis. Rana Berends schilderde op basis van een foto en de inhoud van het proefschrift een portret van deze 'baron op klompen'. Het schilderij sierde het cover van het boek. Het bijschrift bij het samenvattend hoofdstuk was tevens een 'leeswijzer' bij het ook daar afgebeelde schilderij; verwijzend naar de thematische hoofdstukken in het boek."
Voor een kleine iconografie: lees verder>>

2 1 Baron Sloet

Een kleine iconografie van Sloet, een man van adel, als gezeten borger en intellectueel, in de beslotenheid van zijn studeerkamer, met op de achtergrond "zijn" tijdschrift:

Sloet tijdschrift

Het Paleis van Justitie waar hij zovele jaren werkzaam was:

Sloet paleis justitie Fundatie

Een kaart met de waterwegen rondom Zwolle:

Sloet Zwolle plattegrond

Pegasus, het gevleugeld paard, muze der dichters:

Sloet Pegasus

Thee en koffie uit indiƫ:

Sloet  koffie thee indie

De hamer van een voorzitter:

Sloet voorzittershamer

De leunstoel die hem als nestor van de Nederlandsche Landhuishoudkundige Congressen werd aangeboden:

Sloet leunstoel

De koninklijke onderscheiding die hij in 1949 als lid van de Tweede Kamer ontving ter gelegenheid van koning Willem III; daarnaast de klompen, als symbool van de landbouw die hij op, maar vooral ook in het hart droeg:

Sloet onderscheiding

En tot slot hieronder de zwart wit foto van Sloet, dat als basis diende voor het portret:

2 2 Baron Sloet

^ terug naar boven ^